Met innovatie dragen wij bij aan een beter milieu

Bedrijfsmodel Bin2Barrel

Bin 2 Barrel (B2B) ontwikkelt “Plastic to Oil” projecten, hierbij wordt gebruikt gemaakt van bewezen doch innovatieve technologieën. Het eerste project van B2B wordt geplaatst in de haven van Amsterdam, waar het project zich in de ontwerp fase bevindt.

De input stroom die B2B gebruikt bestaat uit kunststoffen welke dusdanig zijn vervuild dat deze niet meer te hergebruiken zijn; uit deze kunststoffen wordt een laag-zwavelige diesel gemaakt. In het eerste project van B2B zal jaarlijks circa 20.000 ton kunststof om worden gezet tot circa 19 miljoen liter dieselolie.

Missie

Het creëren van een zo hoog mogelijke waarde uit plastic afval.

VISIE

B2B streeft ernaar om alle kunststof stromen die niet hergebruikt kunnen worden, om te zetten tot olie.

STRATEGIE

B2B gebruikt de meest innovatieve en efficiënte technologie om haar doelen te bereiken.

3D RENDERS VAN ONZE NIEUWE TE BOUWEN FABRIEKEN

Achtergrond

DUURZAAMHEID

Vanwege de steeds groter wordende nadruk op duurzaamheid is het terugwinnen van energie uit afval een onderwerp dat wereldwijd veel aandacht heeft. Vandaag de dag wordt nog steeds veel afval gestort op stortplaatsen of verbrand in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s), beide oplossingen zijn niet duurzaam.

Aan de andere kant is er een groeiend tekort aan fossiele brandstoffen en worden er veel technologieën gebruikt om energie op te wekken uit bronnen zoals zon, wind en biomassa om fossiele brandstoffen te vervangen en CO2 uitstoot hiervan terug te dringen.

Wat als deze twee onderwerpen worden gecombineerd? Idee Afval gebruiken om olie te maken!

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

Door middel van innovatieve technologie kan uit plastic afval olie worden gemaakt, hierbij worden stromen met een lage waarde omgezet tot stromen met een hoge waarde, wat resulteert in een gezonde business case. Tegelijkertijd is de energie efficiëntie van deze verwerkingsmethode meer dan drie keer zo hoog als de huidige manier van verwerking.

Duurzaamheid

Feedstock

Bin 2 Barrel neemt niet-recyclebaar kunststof afval in van afvalinzamelaars en afvalverwerkers. Dit materiaal zou normaliter verbrand worden in een afvalenergycentrale of naar de stort gaan.

In Europa komt er jaarlijks ca 25 miljoen ton ‘post-consumer-plastics’ beschikbaar. Daarnaast is er een vergelijkbare hoeveelheid industrieel kunststof afval.

Bin 2 Barrel werkt met gerenommeerde inzamelaars voor de aanvoer van de kunststoffen.

Diesel

De diesel die Bin 2 Barrel gaat produceren, zal verkocht worden aan de scheepvaart. Hiervoor heeft Bin 2 Barrel een langjarige samenwerking gesloten met FinCo Fuel om de olie te leveren en distribueren. Daarnaast zal B2B zelf actief olie verkopen in de markt, door het duurzame karakter van de olie zijn er veel bedrijven welke interesse hebben getoond. Denk hierbij aan grote rederijen, binnenvaart maar ook het havenbedrijf Amsterdam.

Management

Het management team bestaat uit de twee oprichters van Bin2Barrel; Floris Geeris en Paul Harkema

FLORIS GEERIS (1976)

Tijdens zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft Floris de licentie rechten verworven voor een internationale keten gespecialiseerd in maatkleding. In 2007 heeft Floris deze keten verkocht en is hij bij een vastgoedontwikkelaar gaan werken. Vanaf 2011 is Floris zich gaan focussen op duurzame afvalverwerking.

Floris@bin2barrel.com

PAUL HARKEMA (1985)

Tijdens zijn studie bedrijfskunde (Bachelor in Amsterdam en een master op business school in Londen) heeft Paul de licentierechten verworven voor een tweetal toonaangevende horloge merken uit Europa. Nadat Paul dit in 2009 verkocht heeft hij zich aangesloten bij het familie bedrijf, dat reeds 30 jaar actief is in de afvalindustrie en sinds 2007 de focus heeft op duurzame energie.

Paul@bin2barrel.com

Contact

Bin2Barrel

Claude Debussylaan 7-29

1082 MC Amsterdam

www.bin2barrel.com